persona persona
persona

מה זה עיצוב גרפי חכם?

Posted on February 3rd, 2013 in Uncategorized with

מאז, עבר עולם הדפוס תהליכים מרתקים של שינוי והתפתחות, פותחו מערכות דפוס ובקרת איכות אשר מאפשרות למעצב הגרפי לעצב ולהפיק מוצרים גרפיים איכותיים ומדויקים יותר. עיצוב גרפי מוצלח הוא כזה הנעשה מתוך הכרה של מכלול נתוני ההפקה ויכולותיה והבאתם בחשבון. בהתאם לכך, בית הספר להנדסאים מכללת הדסה ירושלים יצר תוכנית לימודי הפקות דפוס המבוססת על כל התפקידים המצויים בתחומי האחריות הרחבים של מעצב גרפי בן זמננו.עיצוב גרפי הוא תחום עיצוב העוסק בשילובם של טקסט ותמונה לשם העברתו של מסר מסוים,
ובתור שכזה הוא חלק מהתקשורת החזותית שהיא תחום בתוך ענף העיצוב החזותי.
תחום העיצוב הגרפי בא לידי ביטוי ב: עיצוב של טקסטים מודפסים (עלונים, כתבי עת וספרים), עיצוב אריזות מוצרי הצריכה, פרסום, שלטים, עימוד, עיצוב אתרי אינטרנט, עיצוב ממשקים לטלוויזיה, עיצוב ממשק המשתמש למערכות מידע, איור, אנימציה ותחומים נוספים.
יש חשיבות רבה גם לצורה שבה מוגש התוכן במוצר הפרסומי. העיצוב מתייחס לצורה שבה יוצג המוצר לציבור, והוא כולל רכיבים רבים, אשר לכל אחד מהם מגוון רחב של אפשרויות.
דוגמה נוספת היא לוח שנה לתלייה על הקיר. ללוחות שנה אלה יש מיליוני וריאציות, זהות מבחינה פונקציונלית אך נבדלות בעיצובן.

הדגש בתחום זה, בדומה לכל מקצועות העיצוב, הוא התמקדות בהעברת המסר יותר מאשר באסתטיקה של התוצר הסופי. בשונה משאר האומנויות השימושיות התוצר הסופי בעיצוב גרפי נקבע על פי קנה המידה של הצרכן ולא של היוצר ובכך מגביל את החופש האומנותי שלו. למרות שהמילה גרפי (מיוונית: רישום) מרמזת שתחום העיצוב הגרפי מוגבל לתקשורת חזותית הדבר אינו נכון ותחום העיצוב הגרפי עוסק גם בתחום השמע

במוסדות הלימוד השונים משתמשים בשמות שונים כדי לתאר את התחום. אחד השמות הרווחים הוא תקשורת חזותית והוא מתייחס לאותו תחום מקצועי.
עקרונות העיצוב הגרפי

  • בחירת קונספט מקורי (רעיון) להעברת המסר לקהל היעד.
  • בחירת ויז’ואל המתאים לקונספט, רצוי תמונה אחת טובה המעבירה את התחושה.
  • בחירת פונטים לכותרות המדגישות והמעבירות בעיצובן את התחושה
  • בחירת פונט קריא וברור לטקסט הרץ, רצוי לא להכביד בטקסטים.
  • העיצוב צריך להיות בקו אחיד, נקי, לא עמוס, והמשקל על הדף צריך להיות שווה.
  • מיקום לוגוהחברה על הפרסום
  • בין כל האלמנטים אשר יצרו סדר חשיבות והכוונה.


Z-Design Pro | Vision & Creative © 2019 :כל הזכויות שמורות לסטודיו